Tag Archives: MPM2020

Мониторинг за медиен плурализъм #MPM 2020

Европейският университетски институт във Флоренция публикува резултатите от редовно провеждания в последните години  Мониторинг за медиен плурализъм за държавите от ЕС, Албания  и Турция.

Събират се данни по 200 въпроса, които позволяват да се наблюдават 20 индикатора, обединени в 4 групи – базови (главно законодателна рамка на свободата на изразяване), пазарни, политически и социални. На тази основа се прави оценка за рисковете за медийния плурализъм и,  както се вижда на инфографиките по-долу,    за всяка група индикатори държавите попадат в зона на нисък, среден или висок риск (зелена-жълта-червена).

Въпросникът за 2020 е актуализиран, за да включи аспекти на цифровите права и плурализма в цифрова среда.  Много предишни индикатори са адаптирани за измерване както на традиционните, така и на онлайн медиите.

Пълният текст на доклада

Тази година България е в зона със среден риск по базовите  показатели  и висок риск по останалите показатели.

Докладът за България

Показателите в  предходния  доклад:

  • Основна защита (41% риск – среден риск)
  • Пазарен плурализъм (71% риск – висок риск)
  • Политическа независимост (63% риск – среден риск)
  • Социално включване (73% риск – висок риск)

B   доклад2020  резултатите са влошени, една от причините са новите показатели, насочени към цифрова среда:

  • Основна защита – 45%
  • Пазарен плурализъм – 78%
  • Политическа независимост – 67%
  • Социално включване – 74%

MPM2020_Market-graphicMPM2020_Political-graphic_MPM2020_Social-graphicMPM2020_Basic-graphic

Tagged