Не се доказва необходимостта от Директива 2006/24/ЕО

Европейският надзорен орган по защита на личните данни публикува официална позиция относно ефективността на Директива 2006/24/ЕО за запазване на трафични данни.

Според прессъобщението, количествената и качествена информация, предоставена от държавите, не е достатъчна да обоснове положително становище относно необходимостта от запазването на данни, регламентирано в директивата.

2 thoughts on “Не се доказва необходимостта от Директива 2006/24/ЕО

  1. Нещо повече – директивата не отговаря на изискванията за изпълнение на фундаменталните права за защита на личния живот и данни.

  2. nellyo says:

    [ Член 8 Хартата, член 16 ДФЕС, член 39 ДЕС.]

    Нещо повече, според надзорника, по-голямата част от държавите допускат достъп и за цели, непредвидени в директивата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: