За пандемията и правата

Властите в Южна Корея тестват  стотици хиляди хора за инфекция и проследяват потенциални носители, използвайки мобилен телефон и сателитна технология.
Из коментарите:
Ако съществува възможност за проследяване на социални контакти, за да се ограничи заразата, мога да ви гарантирам, че ще бъде използвана същата възможност за проследяване на разпространението на несъгласие.
Не изключвам да е обратното. Да се проследява заразата по модела на проследяването на несъгласие. И не говоря за Южна Корея, а по принцип.
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s