ЗИД ЗРТ, Рашидов внася

Днес е внесен пореден законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията.

Особеното е, че е с единствен вносител – физическото лице Вежди Рашидов, председател на парламентарната комисия за култура и медии.

Какво предлага г-н Рашидов –    някои от съществените идеи:

за СЕМ:

  • ново основание за предсрочно прекратяване на мандата – 5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

за БНР и БНТ:

  • Мандатите на ръководството на БНР и БНТ стават петгодишни;
  • Придобива  се право на два пълни последователни мандата;
  • Мандатите на генералните директори се синхронизират  с мандатите на управителните съвети.
  • Избраните генерални директори се запазват.  Избират се нови членове на управителните съвети.

 

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s