ЕСПЧ: Политическо слово: “като истинска хлебарка”

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ)  се произнесе по делото Bon v. Croatia, Application no. 26933/15, 18 March 2021, като приложи  член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Жалбоподателят, екоактивист, е осъден и глобен в Хърватия за обида на местен политик, защото онлайн твърди публично, че последният „се е държал като истинскa хлебарка“.

ЕСПЧ констатира, че наказателната присъда за обида е нарушила правото на активиста на свобода на изразяване, гарантирано съгласно член 10 от ЕКПЧ. Съдът се позова на факта, че обидното изявление е публикувано на уебсайта на местна неправителствена организация –  само с ограничено въздействие,  при това без знанието и съгласието на активиста.

Ранко Бон  е президент на регионален клон на Зелената партия в Хърватия. На кръгла маса в Загреб Бон казва, че има демократичен дефицит,   всичко се  случва  „в тъмнина”, при затворени врати, далеч от очите на обществеността и ръководителят на община Мотовун, S.V., се държи „като истинска хлебарка“. Речта на Бон е записана без негово знание и публикувана без негово съгласие на уебсайта на екологична неправителствена организация. S.V.  осъжда Бон   за обида на  S.V.  и му налага санкция   3 500 EUR.   Бон се обръща към ЕСПЧ.

ЕСПЧ прилага теста за пропорционалност – има ли намеса, има ли правно основание, намесата необходима ли е в едно демократично общество.

Съдът констатира, че има намеса, има правно основание за намеса – защита на доброто име, и става дума за баланс между  правото на добро име на S.V., като част от личния му живот, гарантиран съгласно член 8 от ЕКПЧ, от една страна, и правото на Bon на свобода  на изразяване, защитен от чл.10, от друга. В такъв контекст ЕСПЧ оценява дали причините, които са довели до обжалваните решения, са  достатъчни и релевантни, за да оправдаят намесата в правото на свобода на изразяване.

Съдът отбелязва, че

  • дискусията в настоящия случай очевидно е била от обществен интерес и предмет на  дебати. S.V., като ръководител на община Мотовун, е публична личност и  се предполага  висок праг на толерантност към всяка критика, насочена към него;
  • оспореното изявление е направено само за ограничен брой хора   и Бон няма намерение да направи презентацията си достъпна за широката общественост. Без негово знание или съгласие презентацията му  е записана   и публикувана на уебсайта на местна неправителствена организация;
  • националните съдилища не са анализирали дали изявлението на Бон е  ценностна преценка, неподлежаща на доказване и  чисто метафорична;
  •   Бон е осъден в наказателно производство и   е получил вписване в съдебното си досие, а глобата  3 500 EUR  е   значителна. Наложената санкция има  отрицателни последици за   Бон като екоактивист, тъй като след това той се оттегля от местния си политически ангажимент и от всички обществени дейности, докато S.V.  е преизбран на следващите местни избори.

Мярката не е необходима в едно демократично общество, нито е пропорционална на целта, която е заявена. 

Нарушение на чл.10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: