Приемане на Закона за публичното радиоразпръскване

Стенограма от второто четене в пленарната зала на Закона за публичното радиоразпръскване.

Капитал все още коментира този закон и приемането му, останалите медии почти без изключение притихнаха. Някои – защото взеха максимума от ситуацията, други – за да не си развалят отношенията с тези, които взеха максимума от ситуацията, трети – защото не виждат възможност да се противопоставят на консолидираното за последни раздавания мнозинство.

Обнародването се чака веднага, за да се включи и опцията член на КРС в политическите бартери.

6 thoughts on “Приемане на Закона за публичното радиоразпръскване

 1. Оператор says:

  Да-а-а. Мълчанието на ‘агнетата’ в деня преди Гергьовден.
  Дано след изборите, сменим поне ‘овчарите’!?…

 2. Spas Popchev says:

  Притихналите оператори, увлечени кой кого да прецака, пак са проспали самоуверено няколко “дребни” детаила в свой общ интерес. Авторите на закона, увлечени да рапортуват, също са допуснали небрежност. Въпреки новата редакция на параграф 37, ал. 1, служебните лицензии отново не могат да бъдат издадени. Фактическият състав няма как да бъде изпълнен. СЕМ да не бърза ентусиазирано защото няма оператори, които: „имат издадена лицензия за радио- и телевизионна дейност с национален обхват»! Да чакат следващата поправка на §37 в друг закон!

 3. nellyo says:

  Знае ли се каква е тази нова редакция?

 4. Spas Popchev says:

  Според стенограмата:”7. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ., бр. 14/2009 г.):
  а) в § 37, ал. 1, т. 1 думите „въз основа на проведен конкурс” се заличават

 5. Grisha says:

  Във вторник ще го видим в Държавен вестник!

 6. Spas Popchev says:

  Ще прочетем §37,ал.1:
  “… задължително разпространява програмите на лицензираните телевизионни оператори, които към влизането в сила на този закон отговарят на следните условия:
  1. имат издадена лицензия за радио- и телевизионна дейност с национален обхват …”
  Неизпълнимо условие!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s