Съд на ЕС: закрила на фотографии

В Официален вестник на ЕС : съобщение за решение на Съда на ЕС по дело С-145/10 Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH и др. 

Решението е по преюдициално запитване,  отправено в рамките на спор между г‑жа Painer,  фотограф на свободна практика, и петима издатели във връзка с използването от тях на фотографии на Natascha K.

Г-жа Painer   е направила няколко фотографии на Natascha K., като е избрала фона, позата и изражението на лицето, нагласила е фотоапарата и е проявила тези фотографии. Natascha K. е отвлечена, по-късно успява да избяга. Ответниците   публикуват фотографиите в свои вестници и интернет сайтове, без обаче да посочат името на автора. Освен това  публикуват портретна снимка, изготвена чрез компютърна обработка (фоторобот), като твърдят, че това е позволено свободно използване.

В преюдициалното запитване се иска изясняване наняколко въпроса, между които

  •  използване на фотографии във връзка с издирване на лица;
  • степента на защита: дали фотографските произведения и/или фотографиите, и в частност портретните снимки, са „по-слабо“ закриляни или че въобще не са закриляни от авторско право, тъй като предвид „реалистичното заснемане“ разкриват много ограничени възможности за художествено творчество.
  • свободно използване на фоторобот, изготвен въз основа на портретна снимка.

Според Съда:

  • Законът не може да се позволи на дадена медия, както в случая издател на периодичен печат, да си присвои защитата на обществената сигурност. Всъщност само държавата, чиито компетентни органи разполагат с подходящи средства и координирани структури, трябва да се счита за отговорна и способна да осигури осъществяването на такава цел от общ интерес чрез подходящи мерки, включително, например, разпространението на обявление за издирване. Все пак, при определени условия не може да се изключи възможността издател на периодичен печат да допринесе именно за постигането на цел, свързана с обществената сигурност, като публикува фотография на издирвано лице.
  • Реалистичните фотографии, по-специално портретните снимки, се ползват от закрилата на авторското право, ако са собствено авторско интелектуално творение, т.е. когато то отразява личността на автора.

Що се отнася до портретна снимка, следва да се посочи, че авторът може да направи своя свободен и творчески избор по няколко начини и в различни моменти при реализирането ѝ.

На подготвителния етап авторът може да избере фона на снимката, позата на сниманото лице или осветлението. При заснемането на портретната снимка той може да избере разполагането в кадър, ъгъла на снимане или още създадената атмосфера. Накрая, при проявяването на снимката авторът може да избере между различните съществуващи техники на проявяване тази, която желае да възприеме, или, ако е необходимо, да използва софтуер.

  • Относно фоторобота: след като се установи, че разглежданата портретна снимка има качеството на произведение, закрилата ѝ не е по-слаба от закрилата, от която се ползва всяко друго произведение, включително фотографско произведение.

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s