ACTA: резервирано

  Какво ли  значи по соломоновски

 Според в.Труд  министър-председателят по соломоновски  се е подписал под следното уверение: “Международното споразумение АКТА да бъде ратифицирано от НС на РБ, като за членовете, налагащи контрол на трафика в интернет, ще бъде заложена резерва, че се прилага действащото в момента българско законодателство”. (Борисов спаси интернет от договора АКТА).

Организациите, участвали в срещата, са Интернет общество, Сдружение за електронни комуникации и Асоциация на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги (АПТИУ).*

По начало не се оспорва, вж и  мнението на изготвилите доклада за Европейския парламент, че  резерви при ратификациите на АСТА не се допускат. Очевидно в правителството  се споделя  обратно мнение.

Съвсем различен въпрос   е – когато АСТА влезе в сила  такова, каквото е  (нисък праг – само шест ратификации) – как ще се прилага в различните държави.

АСТА и ратификациите

В  коментар  към решението на Съвета се припомня, че в АСТА има

 • разпоредби в полето на  изключителната компетентност на ЕС  – затова е взето решение ЕС да стане страна по споразумението и
 •  разпоредби  относно наказателното правоприлагане в областта на споделената компетентност.

ЕС няма намерение да хармонизира законодателството на ЕС по отношение на наказателното правоприлагане в областта на правата върху интелектуална собственост. Това е така поради доказаната липса на съгласие, вж съдбата на IPRED2.  А и държави като Холандия са посочили аргумент за субсидиарност (Сommission of the European Communities v. Council of the European Union, C-176/03).  Затова ЕК предлага присъединяването на отделните  държави  от ЕС  (на всички държави, се казва в гласуваното от Съвета решение).

Ако ЕС е страна по АСТА, а държавата – не,  ще възниква  въпросът ефективно ли  е прилагането на АСТА с вече съществуващите мерки в националното право на държавата от ЕС, която не се е присъединила.

В този смисъл трябва да е ясно, че вчерашната среща  в МС има отношение само към националните мерки.

Особености на националното АСТА-прилагане

САЩ приема статус ‘sole executive agreement’ за АСТА,  с което се изключва необходимостта от законодателно одобрение. В ход е и нов проект  от същия тип Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA). В доклада на INTA, ЕП се отбелязва очевидната липса на желание да се търси нормална ратификационна процедура и поставя въпроса какво – при липса на възможност за ангажиране на американския законодател – ЕС може да очаква от САЩ.

Парламентите в Холандия, Германия и др. държави от ЕС са изразявали желание да не се променя националното право във връзка с присъединяване на ЕС  към АСТА (парл.въпроси Германия, 8 април 2010; Холандия, 23 .12.2010).  Това очевидно са резервирани държави,  те  (поне засега) изразяват резервираността си, като не подписват. С което си спестяват бъдещи  неясноти, съпътстващи прилагането.

Но резервираност   – както на национално, така и на наднационално равнище  – може да се изрази  и на този етап, стига да  има действителна воля за това.

Кампанията в ЕП

Всеки глас на българските членове  на ЕП има особена стойност. Публично изразиха позиция Ивайло Калфин, Надежда Нейнски, Светослав Малинов, Антония Първанова, Метин Казак,  Слави Бинев.

Отворен парламент  публикува анкета с евродепутатите  по темата АСТА, не подкрепят споразумението Кристиан Вигенин и Ивайло Кирилов.

В тази анкета се е появило твърдение, че когато АСТА влезе в сила след шест ратификации на държави, споразумението влиза в сила и за България.

Всъщност не.  Чл.40.2 АСТА:  Настоящото споразумение влиза в сила за всяка от подписалите го страни, депозирали своя инструмент за ратификация, приемане или одобрение, след депозирането на шестия инструмент и т.н.

* По информация от Интернет общество  организацията не е участвала в срещата при министър-председателя, както сочи цитираната по-горе публикация в Труд.

*

Видео от БНТ: Георги Дамянов, Теодор Захов, Комитата, Йордан Караджов

7 thoughts on “ACTA: резервирано

 1. Редовен читател says:

  Този архи-тип Георги Дамянов какво ли образование има? Нещо, РабФак сигурно е изкарал? ;D
  Блогърът или някои друг от гостите трябваше да му обясни, кое е право на печалба /търговски интерес/ и кое право от Хартата на правата на човека. Май тия вторите, през годините са му останали непознати…
  И тоя е ‘Директор’ на дирекция в министерство? И то отговарящ за интелектуална собственост и защита. И получава заплата от бюджета. И го пускат да говори и по телевизията. Ужас. Няма ли конкурси за млади хора. Излагат се с такива некомпетентни тоталитарни чичовци.
  Как беше – “не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра”. Това за него ли е измислено?…

 2. e-mil says:

  Интересно как изпълнителната власт писмено се договаря с браншови организации да заповяда на законодателната власт определени действия. :))
  А по-интересното е, че вече не ни прави впечатление.

 3. Eneya says:

  Според дефиницията: The Judgment of Solomon refers to a story from the Hebrew Bible in which King Solomon of Israel ruled between two women both claiming to be the mother of a child.

  It has become a metaphor referring to a wise judge who uses a stratagem to determine the truth, tricking the parties into revealing their true feelings. Specifically, the judge pretends that he will destroy the subject matter of a dispute, rather than allowing either disputing party to win at the expense of the other.

  Ясно ми е, че въпросът е реторичен, но понеже се зачудих какво е отношението с темата и не го разбрах, реших да го споделя, с надеждата някой да (ми) обясни. 🙂

 4. “Интернет общество – България” не е участвало в срещата при Борисов.

 5. nellyo says:

  Извинявай, Вени, непроверен цитат.
  Енея: и аз минах по същия път.

 6. Rosho says:

  Гледахте ли вече това? http://bit.ly/wmUOUz Кошлуков пак прави адекватен коментар, според мен.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s