Freedom House: свободата на мрежата 2014

internetfreedom-08122014-big

През седмицата беше представен петият пореден доклад на Freedom House за свободата на интернет.

Достъпът до мрежата, препятствията и  нарушенията на правата определят оценката на държавите, Исландия и Естония водят,  повече тук.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: