5G в Европа

Европейската комисия обеща план за действие за 5G мрежи в Европейския съюз.

В очакване на плана –  5G Манифест на индустриите.

Планът за действие   ще бъде представен през септември в пакет с преглед на  на регулаторната рамка на електронните съобщения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s