Медиите – може ли да им се помогне

Доц. Георги Лозанов  – след края на мандата си като член на Съвета за електронни медии и многократен негов председател – отново в екипа на вестник Култура.

С него проведохме доста обстоен разговор за състоянието на медиите през лятото на 2016,  разговорът е публикуван под заглавие, избрано от  редакцията –  Медиите –  може ли да им се помогне?  

Да им се помогне, да им бъде помогнато – този залог е избран, вероятно  за да се избегне отговора на въпроса Кой да им помогне?  Законодателят във всички случаи – говорим за законодателя, но не само.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s