Фейсбук: мерки срещу дезинформацията и фалшивите новини

На 27 април 2017 беше публикувана бяла книга, наречена Информационните операции и Фейсбук (13 страници). Имената на авторите са посочени, но текстът има ролята на корпоративен документ – службата по сигурността обявява   намеренията на компанията да се противопоставя на действия, насочени към манипулиране на общественото мнение. По-точно, ФБ ще  се противопоставя на информационни кампании – координирани усилия за дезинформиране на потребителите  и съответно формиране на специфични обществени настроения. ФБ признава, че мрежата е използвана от правителства, които се опитват да манипулират общественото мнение –  включително по време на президентските избори в САЩ и Франция. Възможни цели са налагане на един конкретен възглед,  създаване на недоверие в политическите институции и др.

Дефинират се понятия като информационни операции, дезинформация, фалшиви новини.  Посочва се, че в момента използването на понятието фалшиви новини и подобни понятия е неопределено и свободно, като така се означават фактически неточности, пародии и сатира,  измами, слухове, злоупотреби, измислени изявления и др.

ФБ се ангажира за ограничаване на определени информационни операции – разбирани по-широко от фалшиви новини  и включващи още целево събиране на данни, нужни например за картографиране на социалните мрежи на целите за шпиониране и измами. Освен това ФБ ще  следи за нови опити за манипулиране, ще разработва нови начини за идентифициране на фалшиви профили, ще обучава хората  как да запазят своята информация.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s