Законодателство за цифровите услуги и конкурентноспособност

Във връзка с предстоящото заседание на Съвета на ЕС Португалското председателство е подготвило рамка на политическите дебати за повишаване на конкурентноспособността на ЕС  и по-специално за ролята на  цифровия преход на икономиката, обществото,  публичната администрация.

Документът с рамката на дискусията е на сайта на Съвета, поставеният въпрос е:

Кои конкретни аспекти на бъдещите законодателни правила, регулиращи цифровите услуги и пазари, са приоритетни с оглед повишаване на конкурентноспособността на ЕС.

Министрите се приканват да участват в политическите дебати в Съвета по конкурентоспособност на 27 май 2021 г., като вземат предвид Съобщението на ЕК 2030 Цифров компас: европейският път за цифровото десетилетие, COM (2021) 118 окончателен.

И България е приканена, ergo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: