ЕС: Регламент (ЕС) 2022/2474 от 16 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

На 16 декември 2022 в Официален вестник на ЕС е публикуван* деветият санкционен пакет.

Както в третия и шестия пакет, и в деветия пакет има ограничителни мерки срещу прокремълски пропагандни медии.

Прессъобщението на ЕК: “добавихме NTV, Pervyi Kanal, Rossiya 1 и  REN TV.”

Досега  RТ , Sputnik,  RTR Planeta, Rossiya 24 и TVCI бяха обект на ограничителни мерки.

Знаем какво следва  – засегнати са три категории лица:

1. телевизиите;

2. посредниците – осъществяващи предаване или разпространение чрез какъвто и да е способ, като кабел, сателит, телевизия през интернет протокол, доставчици на интернет услуги, платформи или приложения на съдържанието по т. 1 (член 2е от Регламент 350);

3. производители или разпространители на реклама с всякакво съдържание на продукти или услуги, произведени или разпространени от лицата по Приложението (телевизиите) –  член 2е, параграф 3.

Третият и шестият пакет бяха приложени  по различен начин от медийния регулатор в България:

  • СЕМ с председател Бетина Жотева изпревари третия пакет и приложи ограничителни мерки на основание на Конвенцията за трансгранична телевизия (по която Русия не е страна), а
  • СЕМ с председател Соня Момчилова не прие прилагащ акт, а с прессъобщение уведоми за приетия регламент, който според този състав на регулатора не се нуждаел от от регулаторен акт, защото действал директно.

Крайно интересно е как ще бъде приложен деветият пакет  – или само ще ни съобщят, че такъв съществува.

Вън от това не е ясно дали е проверено кои са медиите, финансирани от лица от ограничителния списък, които са разпространявани на територията на България.

*в процес на публикуване

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: