Социални медии: САЩ и ЕС

Калифорния приемa законодателство, създаващо задължение за определени образователни  институции да имат публично оповестена политика по отношение на социалните медии, включително по отношение на защитата на личния живот  | Senate Bill 1349.

За целите на акта  се дефинира  чрез примерно изброяване (обхват) и понятието социални медии:

Social media means an electronic service or account, or electronic content, including, but not limited to, videos or still photographs, blogs, video blogs, podcasts, instant and text messages, e-mail, online services or accounts, or Internet Web site profiles or locations.

За сравнение: работното понятие за социални медии, използвано от  Европейската комисия, така както е  дефинирано в Правилата на ЕК за използване на социалните медии.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s