Изменителен закон на Закона за радиото и телевизията

На сайта на Народното събрание е публикуван Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията.

Той има  мотиви в едно изречение:

Основната и единствена цел на така предлагания законопроект е да предостави законова възможност на СЕМ да изпълнява стриктно процедурата по избор чрез конкурс и да не се появява празнина в управлението на БНР и БНТ, ако тригодишният мандат изтича по време на конкурсните процедури.

и единствена разпоредба:

В случай, че при изтичане на мандата на генералния директор на БНР, съответно на БНТ, изборът по ал. 1 не е осъществен, те (кои те?) продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите генерални директори.

Вносителите – ДПС, Атака, БСП, България без цензура (БДЦ), РБ/СДС, АБВ, ГЕРБ, ПФ. Мотивите настояват, че разпоредбата е сервизна, нищо лично. Бърза се – законопроектът е внесен на 20 май и ще се гледа веднага след 24 май. Тъй като конкурсът за генерален директор на БНР приключи с успешен избор,   бързането е свързано с конкурса за БНТ.  В тази посока бяха  подгряващите публикации, които съветваха СЕМ  да удължал мандатите с 6 или 12 месеца – защото регулаторът нямал опит, защото преди избори щяло да настъпи търгуване за управленски постове в обществените медии, и  защото през това време можело да се подготви нормативно конфигурацията с творческите синергии (обединяването).

Разбира се, това не може да се напише официално в мотиви.  В мотивите е записано, че основната  – това  се  е видяло малко на вносителите  – и са добавили  единствена  – цел е сервизна.

Развитието на конкурсната процедура ще покаже има ли неосновна цел на този законопроект. СЕМ е на ход.

Същите разсъждения – с малко повече думи в този разговор в Култура в броя от 1 юли 2016.

 

 

4 thoughts on “Изменителен закон на Закона за радиото и телевизията

 1. Майло says:

  Де го чукаш – де се пука…
  Какви ли не варианти за запазване на настоящия ген. директор се обсъдиха, но най-простият наистина би бил да не се взема решение… 😉
  В медийните среди от време на време се усеща безпричинен оптимизъм по темата, но можем да напомним, че има и друг закон, наречен Съвест, който действа навсякъде, където Бог вижда… (не ме приемайте директно).
  С фразата на един любим автор: “На пръв поглед изглежда зловещо, на втори – още по-зле”.

 2. nellyo says:

  Да не се взема решение е опция.

  Но никога не може да се изключи възможността регулаторът да има собствена воля по една случайност. И по закон впрочем.

  Говоря заради принципа законите да не се използват персонално. Иначе вярвам, че Вяра Анкова е демократично мислещ човек и опитен новинар.

 3. Майло says:

  И аз – за принципа. Отвъд личността и качествата на Вяра, ако огънем правилата днес за един, а утре – за друг… Мисля, че сме на едно мнение. Защитата на върховенството на закона пази демокрацията. Предвид темата на коментарите, от защита може да се нуждае не законът, а “правото” (това не беше ли твоя мисъл?)

 4. Diana says:

  Питам се аз, как ще управлява Вяра след 1 август, като в промяната нищо не е казано за мандатите на членовете на УС?
  А по смисъла на ЗРТ, управлението се извършва от УС, не само от ген. директорите!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s