Category Archives: Uncategorized

Покана за участие в търг в подкрепа на медийния плурализъм и културното многообразие

 

Европейската комисия публикува покана за участие в търг със задача да се очертаят съществуващите правила и подходи в подкрепа на медийния плурализъм и културното многообразие, по-специално във връзка с популяризирането на съдържанието от обществен интерес. Проучването ще предостави на Комисията, държавите членки и националните регулаторни органи цялостен анализ, който би могъл да подкрепи общите подходи за популяризиране на съдържанието от общ интерес, както беше обявено през декември в Плана за действие за медиите и аудио-визуалния сектор и Плана за действие за европейската демокрация.

Проучването ще предостави също така подробен преглед на разпределението на приходите от реклама, свързани с медийно съдържание, както онлайн, така и офлайн, между различните участници във веригата за създаване на стойност. То ще предложи възможни методологии за оценка и измерване на медийния плурализъм и ще предложи мерки за преодоляване на недостатъците.

Тази инициатива е част от по-широките усилия за подкрепа на свободата и плурализма на медиите в целия ЕС. Тя се основава на констатациите от Мониторинга на медийния плурализъм (ММП), съфинансиран от ЕС, и на неотдавнашно проучване относно преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ), в което се разглеждат по-специално правилата за собствеността върху медиите. Успоредно с това Комисията ще осигури устойчиво финансиране за проекти за медиен плурализъм в рамките на новата програма „Творческа Европа“.

Крайният срок за подаване на оферти е 23 март 2021г.

Повече информация за поканите за представяне на оферти можете да намерите тук.

Списъкът на текущите проекти, финансирани от ЕС в тази област, е достъпен тук.

15 години блог Медийно право

4610 публикации. Средно по 300 годишно.
Блог на годината 2008.

Може да се констатира известна спокойна упоритост, ако не друго.
С благодарност към вас.

123E3553-D886-4ADB-9444-AFD2C18A7CA5

ЕНОЗД относно проектите на ЕК за цифровите услуги (DSA) и цифровите пазари (DMA)

Европейският надзорен орган за защита на данните (ЕНОЗД) публикува днес две мнения за двата проекта, публикувани от Европейската комисия през декември –     Законодателен акт за цифровите услуги/ Digital Services Act  и  Законодателен акт за цифровите пазари/ Digital Markets Act.

1

ЕНОЗД приветства предложението за Законодателен акт за цифровите услуги, който има за цел да насърчи прозрачна и безопасна онлайн среда. В своето становище ЕНОЗД препоръчва допълнителни мерки за по-добра защита на лицата, когато става въпрос за модерация на съдържание, онлайн таргетирана реклама и препоръчителни системи, използвани от онлайн платформи.

Wojciech Wiewiórowski, ЕНОЗД, казва: Отбелязваме, че законодателното предложение не налага общо задължение за мониторинг, то съдържа разумни основания за освобождаване от отговорност.

ЕНОЗД подчертава, че всяка форма на модериране на съдържание трябва да се извършва в съответствие с принципа на правовата държава. Профилирането с цел модериране на съдържание трябва да бъде забранено, освен ако доставчикът на онлайн услуги не може да докаже, че такива мерки са строго необходими за справяне със системните рискове, изрично посочени в Законодателния акт за цифровите услуги.

Освен това европейските законодатели трябва да обмислят забрана за онлайн таргетирана реклама, основана на проследяване, и да ограничат категориите данни, които могат да бъдат обработвани за такива методи на рекламиране.

2

В своето становище относно Законодателния акт за цифровите пазари ЕНОЗД приветства предложението на Европейската комисия, което има за цел да насърчи справедливите и отворени цифрови пазари и справедливото обработване на лични данни чрез регулиране на големите онлайн платформи, действащи като gatekeepers, вратари. Wojciech Wiewiórowski казва: „Законът за конкуренцията, защитата на потребителите и защитата на данните са три неразривно свързани области на политиката в контекста на платформената икономиката.

Потреблението на новини за мандата на президента Тръмп

Reuters Institute показва някои промени в потреблението на медийно съдържание за мандата на президента Тръмп.

По време на мандата на Тръмп американците, които плащат за цифрово съдържание, се увеличават от 9% до 20% при среден процент 13% за наблюдавани 9 държави.

news 1

Новините все повече се приемат през мобилни устройства (48% до 58%) за сметка на стационарните (62% до 50%).

news 2

Какво мислят американците за възможността платормите да блокират политическа реклама зависи от политическата им ориентация – левите са определено по-склонни, десните по-скоро са против.

news 3

Източник Reuters Institute for the Study of Journalism at Oxford 2020

Eдна графика от 2016

Apple/Facebook: AppTrackingTransparency

Apple пусна на пазара AppTrackingTransparency за iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14 . Компанията казва, че е нормално приложенията да изискват разрешение от потребителя за достъп до определени функции на устройството или данни.

Принуждаването на приложенията да изискват тези разрешения дава на потребителите информация за това, какво правят приложенията. Така че AppTrackingTransparency е полезно за хората, защото им предоставя знания и контрол върху техните лични данни.

Facebook е  компания, които ще бъде  особено  засегната от новите политики на Apple за поверителност, тъй като разчита   на реклами и лични данни от потребителите. Facebook отвръща с кампания срещу AppTrackingTransparency, включително плаща цяла страница реклама в американските вестници срещу Apple  поради приложението, което ще изисква разрешение от потребителите  – и съответно ще има  възможност   потребителите да не дават разрешение за  проследяване в мрежата. 

Освен това при достъп до приложения като Facebook Business Suite и Facebook Ads в iOS, в горната част на екрана се появява предупреждение, че новото приложение на Apple   може “значително да повлияе върху начина, по който можете да пускате реклами, да измервате ефективността и да ангажирате клиентите”.  Според FB промените с iOS 14 ще „навредят на растежа на бизнеса и безплатния интернет“. 

Facebook обявява и публичен уеб семинар на 7 януари 2021 г. (безплатен, иска регистрация), в който ще се обсъди защо компанията не е съгласна „с подхода на Apple към техните промени в политиката на iOS 14 под знака за повишена поверителност на личните данни на  хората“. Ръководителите на Facebook ще обясняват  въздействието, което новите промени ще имат върху потребителите и професионалистите, работещи с Facebook.

Тим Кук   в Twitter остава на мнение, че „потребителите трябва да имат избор по отношение на данните, които се събират за тях“.

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I

— Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020

Същевременно експерти обръщат внимание, че ще е добре и Apple да се откаже от практиките си на проследяване: “Apple също да играе по своите правила”. По този повод от компанията са отговорили, че “собствените й приложения и услуги трябва да отговарят на правилата за проследяване и че собствената й рекламна мрежа, наречена SKAdNetwork, е безплатна за разработчици и Apple не печели пари от това”. Apple не е светец, пише NYT, и има своите грехове, за които да отговаря. Но хегемонията на Apple над мобилните устройства не е аргумент по обсъжданата тема за политиките на Facebook, а само е отделна тема, заслужаваща внимание.

Как да се ориентираме в ситуацията?

Ето какво казва  правозащитната организация EFF:

като начало не бива да позволяваме на компаниите да нарушават нашите права.  Ако фирмите искат нашето внимание и пари, те трябва да го направят, като зачитат нашите права, включително правото ни на неприкосновеност на личния живот и контрол върху нашите данни. 

Като цяло AppTrackingTransparency е страхотна стъпка напред за Apple.  Тук Apple е прав, а Facebook не е прав. Следваща стъпка: същите защити за Android. Вие сте на ход, Google.

Но засега, ако имате iPhone u iPad, идете в  AppStore и сами вижте за какво става дума.

Обединено кралство: ревизията на медийната директива води до промени в лицензиите

Днес британският регулатор за медиите открива консултация за евентуални промени в лицензиите на няколко основания, едно от които е третата ревизия на медийната директива. Както е известно, Обединеното кралство въвежда директивата във вътрешното законодателство. 

Промените представляват интерес, защото сходна логика би трябвало да мотивира националните  медийни регулатори да обърнат внимание на въпроса дали лицензиите са достатъчно ефективно средство за постигане на целите на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги след третата ревизия от 2018 г. 

Предлага се лицензополучателите да имат задължение да уведомяват Ofcom за всякакви промени, засягащи определянето на юрисдикцията на лицензирана услуга.

Тъй като лицензиите у нас не са публични, не се вижда какво е включено и какво не е включено в тях.

За обществените медии е съвсем безспорно, че лицензиите трябва да са на сайтовете им. Засега не са,  задължението не е предвидено в ЗРТ.

Протест и смисъл

2013_ese

Една снимка от Аулата на Университета.

По време на протестите 2013 година   Адриана Иванова и Диляна Видева, тогава второкурснички от специалност Европеистика, организираха конкурс за студентско есе – това е снимка от финалния кръг, още снимки.

Наградата спечели Неда Узунколева, тогава студентка по Скандинавистика.

Журито е с председател Георги Господинов – на снимката заседава вляво.

Протест и смисъл, отново.

Съд на ЕС: Ирландия и Apple срещу Комисията

Стана известно решението на Общия съд по  обединени дела T‑778/16 и  T‑892/16 Ирландия и Apple Group v  Комисията.

През 2016 г. ЕК приема решение  относно две данъчни постановления, издадени от ирландските данъчни власти в полза на Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE) – дружества, регистрирани в Ирландия. Оспорените данъчни постановления  одобряват методите, използвани от ASI и AOE за определяне на дължимите им печалби в Ирландия, свързани с търговската дейност на съответните ирландски клонове.

ЕК смята, че така се допуска държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар, и иска възстановяване на въпросната помощ. Ирландия (дело T-778/16) и ASI и AOE (дело T-892/16) искат от  Общия  съд   да отмени решението на Комисията.  

Общият съд отменя решението на Комисията   и приема, че установените от Комисията дефекти сами по себе си не са достатъчни, за да докажат съществуването на конкурентно предимство за целите на член 107, параграф 1 от ДФЕС.  Според Съда Комисията не доказва в  рамките на мотивите, че  ASI и AOE са  нарушили правилата на конкурентното право.

Вестагер заявява, че ще проучи решението и ще оповести следващата стъпка на Комисията.

Европейски аудиовизуални произведения: въпросът за националността

Известно е,  че правото на ЕС предвижда квота за европейски произведения. И периодично отчитане от държавите към Комисията.

Но знаем ли кои произведения са европейски?

Европейската аудиовизуална обсерватория проведе проучване – и резултатът вече е свободно достъпен онлайн.

EAO

Проф. Тончо Жечев на 91

3ABBF14D-D430-4D06-8839-ABEC91C4B9BF

Професор Тончо Жечев е роден точно преди 91 години,  напусна ни в началото на века.
Да си спомним за него.